Regler

Västra Hisingen låter för andra gången medborgarna avgöra hur en halv miljon kronor ska användas för att skapa en tryggare stadsdel. Denna gång ska förslagen handla om något som skapar möten mellan människor som annars inte träffas. Det kan vara möten mellan personer från olika generationer, i olika åldrar, med olika intressen och kulturer, pratar olika språk eller bor i olika områden av vår stadsdel.

Alla i Västra Hisingen får vara med
Alla som bor i Västra Hisingen – i alla åldrar – är välkomna, både för att lämna in förslag och för att sedan rösta på förslagen. Västra Hisingen är en stadsdel i Göteborgs Stad och består av Biskopsgården och Torslanda.

Till nytta för många
Pengarna ska användas till något som skapar trygghet i stadsdelen Västra Hisingen och komma många till del. Det kan alltså inte vara något som bara du själv eller en enskild förening har nytta och glädje av, utan det ska vara många som bor i Biskopsgården och/eller Torslanda som ska kunna få glädje av ditt förslag. 

500 000 kronor ska delas av flera
I år kommer flera förslag få dela på pengarna. Ett förslag kan max vinna 300 000 kronor. Detta för att fler ska få chansen att kunna genomföra sina förslag. Vi kommer hjälpa dig att räkna ut vad det kostar, efter att du har lämnat in ditt förslag. Det ska inte medföra några löpande kostnader, såsom exempelvis att någon behöver anställas för att genomföra förslaget. Pengarna tillfaller inte vinnaren/vinnarna utan kommer användas för att genomföra vinnande förslag.  

Flera kan vinna
Om det kommer in flera förslag som liknar varandra kan de slås ihop till ett och därmed ha större chans att vinna. Om ditt förslag inte kostar så mycket att genomföra kan det vinna tillsammans med andra förslag.

Förslagen granskas

Ditt förslag granskas av stadsdelsförvaltningen innan det blir synligt i webbportalen. Ditt förslag måste följa reglerna här ovan för att komma med till omröstningen. Förslag som bryter mot tävlingens regler, lagen eller Göteborgs Stads policy kommer inte att publiceras. Därefter granskar och gallrar stadsdelsförvaltningen förslagen utifrån genomförbarhet och koppling till temat innan röstningen börjar.

Vi granskar förslagen som går till röstning utifrån dessa kriterier.

  • Förslaget måste följa reglerna för Medborgarbudgeten som är beskrivna ovan
  • Förslaget ska gå att genomföra
  • Det ska rymmas inom budgeten, max 300 000 kronor per förslag
  • Det ska finnas en person som vill vara delaktig i planering eller genomförandet
  • Vissa förslag kan slås ihop med andra

 

Få hjälp med att lämna förslag
 

  • Lördag 13 maj kl 11-16 på Biskopsgårdens dag
  • Torsdag 18 maj kl 16-18 på Vårväderstorget
  • Tisdag 6 juni kl 14-17 på Torslandafestivalen