Nöd Integration

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslaget är en synpunkt och inte ett förslag om hur människor kan mötas.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

 

Grundförslag:

Jag flyttade till Sverige 3 år sedan så jag ska försöka min bästa att skriva rätt svenska.

Tack för er eftersom ni valde mitt förslag för att tänkte jag att det är en nödsituationen som man får tänka på och agera snabbt för att hitta lösningar för det.

För det första frågan (var skall förslaget genomföras) jag kommer ge 3 exempel : vi har här i Sverige tre stora stad som är utsatts i stor risk att uppväxt kriminella och problem är Angered, Bergsjön och biskopsgården. eftersom om man får en statistik på hur mycket invandrare och hur mycket svenskar man märke stor skillnaden och därför folk där känner sig utanför svensk samhället och börja känna hopplöst och ta den värsta vägen som är kriminalitet vägen tyvärr. Men om man blända de mellan de staderna och områdena som politikerna bor eller stor mängd svenskar så man hjälpa de att bättre integrera och snabbare med det här viktiga känsla som heter Trygghet. Så de kommer acceptera andra kulturer och känner sig välkomna i svensk samhället inte känner sig utanför och så man sprider kärlek och värmen istället av kriminalitet, otrygghet och rädsla.

Så tänkte jag det första steg är att blanda de hög risk område med de låg risk områdena.

Det andra steg som man kan ta är att motivera alla som kommer nytt till Sverige att lära sig det landet modersmål språk Svenska. Svenska språket är det första steg för att kunna komma in till samhället och känner sig verkligen integrerat. 

Det tredje steg är det arbetsmarknaden. Öppna alla möjlighet för de som ny kommit till Sverige att hitta och möjlighet att hitta sina mål som alla andra. Det vill jag säga att invandrare måste inte bara jobba genom städning, bygg eller vård man behöver öppna till de all möjligheter. Det kommer många som jag känner och så hög utbildat man får inte som de drömmer om att jobba med och därför känner de sig ned tryckt och det här känslor leder de utanför samhället. 

För den fjärde frågan (För vilka är den "nöd integration" bra?). Jag kan säga mycket men jag ska försöka sammanfatta så mycket som möjligt. Ingen faktiskt tycker om att leva utanför samhället eller på kanterna! alla vill leva och söker alltid till en lugnt, trygg och fri område att leva i och bygga för en bättre framtid för sig själv eller för hela familjen speciella när man har barn. Att integrera sig i ett nytt samhället behöver en stor kraft från sig själv som person, som person jag måste vilja och acceptera det här nytt samhället och vara nog ambitiös och nyfiken för att ta de här stegarna till integration. ingen kan tvinga oss integrera om man vill inte därför om man vill må bättre och bättre samhället man måste vilja och välja att lära sig språket, att bidrag till samhället innan man be samhället att bidraga i oss. Man måste fråga sig själv: vad har jag gjort för det här samhället innan man fråga vad det här samhället eller regeringen har gjort för oss som invandrare.

Det många flyktningar och invandrare som kommer hit till Sverige från en annat land som inte känner till frihet och trygghet. Därför tänker jag att man behöver hjälpa dem, vad betyder att vara fri och känner sig trygg samt tänka på en bättre framtid och försöka gå vidare för att bättre liv. Att acceptera andra frihet och kultur det är viktig. Så tänker jag man får hjälpa de för ett bra och rätt nöd integration är att lära de vad betyder och hur man hantera olika situationer i det här nytt steg i livet.

Om man lära andra och hjälpa de att acceptera det här ändring och blir bättre så man hjälper hela samhället att känna sig trygg och inte rädd från de som kommer nyanlända till Sverige. Skapa trygghet och bättre integration så man skapar trygghet och bättre samhället. Samhället är Jag, du och alla och så är hela världen snälla jobba med att bättre sätt för integration för att kunna skapa en värld av frihet, kärlek och trygghet.

Sist men inte minst Sverige för mig är det land av möjligheter, en fantastisk land. Om man vill blir bättre man kan faktiskt man måste vilja och välja att ta det här steg till samhället med samhället.

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Salma den 2017-07-26 19:10

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 20:56