Utegym i Lilleby

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

I kontakt med Park- och naturförvaltningen berättade dem att det skall genomföras en översyn om var och hur utegym kan anläggas i Göteborg. Innan översynen är gjord kan inga nya utegym planeras.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till Park- och naturförvaltningen och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag:

Ett utegym i anslutning till motionsspåren mot Lillebybadet/Sillvik skulle förstärka känslan av trygghet. Ett utegym skulle locka till sig fler vardagsmotionärer och tillströmningen av människor till spåren skulle sannolikt öka. En sådan satsning skulle gynna boende i Torslanda såväl som besökare, exempelvis i form av boende på campingen. Ett utegym skulle bli en naturlig samlingsplats för dem som har ett gemensamt intresse i hälsa och friskvård oavsett ålder, kön eller härkomst.

Ytterligare en åtgärd för att förstärka känslan av tryggghet skulle vara att installera belysning i spåren samt vid ett utegym. Då skulle fler våga sig ut i spåren efter mörkrets inbrott och motionsspår samt gym skulle kunna nyttjas senare på kvällen.

Kostnaden för ett utegym kan reduceras genom att nyttja sådant som naturen har att erbjuda i form av trädstammar som vikter för att köra exempelvis axelpress. Ett utegym skulle kunna påbörjas och därefter expandera successivt genom årliga satsningar på nya träningsredskap.

Utegymmet ska finnas och vara tillgänglig under sommarmånaderna 2018.

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Anna den 2017-08-17 11:16

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:11