Bygga broar utbildnig till föräldrar

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Konceptet bygga broar existerar redan inom Västra Hisingens Stadsdelsförvaltning.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras vidare till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

 

Grundförslag: 

Bygga broar utbildning med föräldrar där  majoriteten  av deltagaren är föräldrar till elever från Sjumilaskolan - man diskuterar  hållbara strukturer,  belyser lagar som berör föräldrar och barn i vardagslivet genom att diskutera  barnuppfostran, föräldrarollen, skolan genom att fokusera på det aktuella händelse.  Studierna arrangeras så att deltagarna får tillfälle att gör egna erfarenheter, bli engagerade genom olika former att få möjlighet att utrycka sina kunskaper, upplevelse, känslor, värderingar.   Deltagarnas ambition att involvera andra föräldrar och stärka dem i deras föräldraroll och att få förståelse i barnens skolgång i samverkan med skolan i centrum

Idé är att utbilda 10-15 resurspersoner med olika språk, kön, ålder och utbildning som har hög legitimitet och stort förtroende i stadsdelen. Resurspersonerna ska erbjudas 10 utbildningstillfällen á 3 timmar under våren/ hösten 2017 i Bygga broars modell processinriktad värdegrundsdialog – med barn och unga i centrum samt 10 tillfällen á 3 timmars utbildning i samhällsinformation enligt modellen Rådrum från Malmö. Målet är sedan att dessa resurspersoner ska mobilisera och leda processer på Sjumilaskolan som leder till ökad delaktighet och inflytande hos barn, unga och föräldrar på skolan och i närområdet

 

 

 

Om förslaget

Handläggare: Carl Blixt

Inlämnat av Mashair den 2017-08-21 11:13

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:21