Samlingsplats/större lekplats i Torslanda

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslaget stämmer tyvärr inte med reglerna för medborgarbudgeten. Förslaget innebär löpande kostnader samt överstiger budgeten.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till Park- och naturförvaltningen och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

 

Grundförslag:

Torslanda saknar en bra mötesplats för barn och vuxna. Här finns många mindre lekplatser men det saknas en större där barn och vuxna kan träffas. Pga alla små lekplatser är det svårt att träffa någon. De mindre vänder sig även endast till ålders kategorin mindre barn vilket gör att de större tröttnar fort. En större lekplats med aktiviteter passande olika åldrar hade vart en bra investering då barn och vuxna kan mötas, umgås och skaffa nya bekantskaper, istället för att behöva sitta ensam i en liten dåligt underhålld lekplats.

Tryggare statsdel: barn och vuxna möts. Barnen kan ges möjlighet till större umgängesnätverk vilket gynnar social förmåga och minska risker för utanförskap. Därutöver ges alla storasyskon en möjlighet till bättre kontakt med andra barn när föräldrarna är föräldralediga. Att vuxna möts och utbyter information och kunskap gynnar även barnen då utanförskap med mera kan detekteras och belysas. Vid en lekplats/mötesplats med även aktiviter för lite äldre barn ges även de möjlighet till en tryggare samvaro på en plats utformad för barn.

De som skulle få nytta av förslaget är alla barnfamiljer; såväl vuxna som barn.

Lekplatsen skulle kunna likna "Plikta", den lekplats som finns i Slottskogen, men skulle istället kunna vara i mindre format.

 

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Hanna den 2017-08-22 10:31

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:02