Upprusta omklädningsrummen och konstgräsbelägg Blidvädersplan

Detta förslag ingår nu i förslaget "Västra Hisingens fotbollsturnering".

 

 

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslagen får inte medföra några löpande kostnader eller överstiga budgeten på 300 000 kr. Att upprusta och sedan underhålla planen samt omklädningsrummen medför löpande kostnader, samt att det överstiger budgeten på 300 000 kr på grund av att det är ett omfattande arbete.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras vidare ditt förslag till Idrott och föreningsförvaltningen och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag:

Staden och stadsdelen växer med nya bostadsområden och antal invånare ökar. Utvecklingen går framåt när det gäller bostäder men bakåt när det gäller sportanläggningar. Blidvädersplan är ett utmärkt exempel när det gäller en utveckling i fel riktning. Förr i tiden, när Färjenäs IF var aktiva i södra Biskopsgården, var det full aktivitet i Blidvädersplan alla fotbollsplaner, 11-manna, 7-manna och 5-manna, alla belagda med grus. Idag finns bara 5-manna planen kvar, 7-manna planen har växt igen och blivit en gräsyta, 11-manna planen har hyrts ut till ett åkeriföretag och används som parkeringsplats för lastbilar. Färjenäs har lagt ner sin verksamhet men det finns 3 föreningar som har klubblokaler nära Blidvädersplan men de är tvungna att använda andra fotbollsplan vid sina matcher och träningar, vilket är väldigt synd. Dessa föreningar har svårt att utveckla verksamhet för ungdomarna i södra Biskopsgården.

Det finns alltså inga fotbollsplan i södra Biskopsgården idag. Det finns endast 1 fotbollsplan i hela Biskopsgården och det i Länsmansgården. Det finns 7-8 fotbollsföreningar som får samsas om tiderna på den eller träna i andra stadsdelar och bråka om tiderna med andra föreningar i de stadsdelarna. 

Mitt förslag är därför att kommunen rustar upp omklädningsrummen i Blidvädersplan likt den i Länsmansgården och konstgräsbelägger 11-manna planen så att föreningarna kan åter utnyttja den. Det är även bra för ungdomar som kan sparka boll på fritiden istället för att hänga på torget eller tvingas åka iväg för att spela lite fotboll spontant. 

Mvh

Oguz

Om förslaget

Handläggare: Carl Blixt

Inlämnat av Oguz den 2017-08-30 22:18

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:19