Gratis cykelkurser

Förslaget ingår i "Cykelkurs" och går nu att rösta på.

 

Gratis cykelkurser som är öppna för alla bidrar till möten. Alla lär sig något tillsammans. Det leder till mindre bilar och mer trygghet. 

Cykelkurserna vänder sig till alla i stadsdelen som vill lära sig cykla, men med fokus på Biskopsgården där det finns två cykelkök som kan fungera som utgångspunkt för kursen. Cykelkurserna blir då även en slags utveckling av cykelköken. Det gäller att hitta en lämplig plats i närheten av cykelköken som är tillräckligt stor. Man ska inte behöva ha en egen cykel för att delta utan det ska finnas möjlighet att låna en cykel.  

Det kan vara en förening som håller i kurserna eller privatpersoner som är intresserade av att lära ut cykling, helst personer från Biskopsgården för att skapa lokala arbetstillfällen. Personerna ska vara avlönade.  

Kurserna bidrar till att människor som kanske inte annars skulle träffats möts. Genom att man lär sig något tillsammans stärks gemenskapen mellan deltagarna och det blir lättare att träffas även utanför kursens ramar och kanske ta en cykeltur tillsammans. När människor i stadsdelen känner varandra bättre ökar även tryggheten och man känner sig mer hemma i sin närmiljö. Om boende från både Torslanda och Biskopsgården deltar stärks även gemenskapen mellan de två områdena.  

Om fler i stadsdelen cyklar istället för att köra bil ökar trafiksäkerheten och även tryggheten. Dessutom ser man fler människor röra sig ute i stadsrummet om de cyklar istället för att sitta i bilar och på spårvagnar. Cykling ger gratis motion i vardagen och har på så sätt positiva hälsoeffekter, samtidigt som friheten att röra sig i staden ökar. Sist men inte minst är det nödvändigt att ställa om resvanorna till fossilfria alternativ som cykel för att förhindra fortsatta klimatförändringar och påverkan på människors livsmiljöer globalt. Gratis cykelkurser skulle ge Västra Hisingens invånare så många positiva effekter!

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Hilda den 2017-05-13 13:55

Uppdaterad av Carl den 2017-10-06 14:33

Meddelanden från kommunen

Öppna för alla bidrar till möten. Alla lär sig något tillsammans. Mindre bilar, mer trygghet.

Inlämnat av Carl Blixt den 2017-06-15 10:36