Bussar

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslagen får inte medföra några löpande kostnader. Att sätta in fler bussar i trafik innebär löpande kostnader. Enligt våra regler ska pengarna användas till något som skapar möten mellan människor som annars inte träffas i stadsdelen Västra Hisingen och ska komma många till del. Ditt förslag om en busslinje likt Flexlinjen faller utanför dessa kriterier.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras vidare till Västtrafik och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag: 

Många av oss är äldre människor som bor i Södra Biskopsgården. Vi som bor på höjden ovanför hållplats Mildvädersgatan  och Önskevädersgatan, har svårt för dessa trappor och backar.Vi har i och för sig Flexlinjen att tillgå. Tyvärr så finns det många gånger inte plats, de är fullsatta, inte alltid med passagerare utan  ev.tid. Vår önskan är att det skall finnas en bussförbindelse, från höjden Blås, Köld o Byvädersgatan ner till eventuellt Mildvädergatan eller Vårvädertorget, så att vi har lite lättare för att förflytta oss, utan alltför långa restider och väntan. Det kanske inte behövs någon större buss utan det kanske räcker men en mindre, typ den som Flexen kör.

 

 MVG Eva Persson

Om förslaget

Handläggare: Carl Blixt

Inlämnat av Eva den 2017-05-13 15:03

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:23