Skulptur i rondellen Sommarvädersgatan/Hjalmar Brantingsgatan

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslaget faller inte in under temat utan bättre stämmer överens med arbetet som görs inom Bo Bra-processen i stadsdelen .

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till processledaren inom Bo Bra,  Park- och naturförvaltningen och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag:

Biskopsgårdens identitet behöver förstärkas med en tilltalande entré. För mig utgör rondellen porten till Biskopsgården. Dit kommer man i dagsläget bilvägen genom en fålla av galler. Den platta och fula rondellen bekräftar dagens bild av stadsdelen. Utlys en skulpturtävling och låt invånarna rösta fram bästa förslaget.

Om förslaget

Handläggare: Carl Blixt

Inlämnat av Pia den 2017-05-13 15:46

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:05