Tryggare att mötas i Jättesten under den mörka årstiden!

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslaget stämmer tyvärr inte med reglerna för medborgarbudgeten. Förslaget innebär löpande kostnader samt överstiger budgeten.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till Park- och naturförvaltningen och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag: 

Förslag till belysning på central gångväg i området Jättesten på Hisingen.

Mitt förslag gäller att belysning av central gångväg i området Jättesten anordnas. Gångvägen går genom ett mindre parkliknande område mellan Sunnerviksgatan, Hakefjordsgatan och Mandelblomsgatan. Gångvägen är mycket centralt placerad i bostadsområdet och används därför frekvent av barn, ungdomar och vuxna både som kommunikationsled och för rekreationspromenader. Under årets mörka period upplevs otrygghet eftersom belysning saknas på gångvägen, och många väljer då istället att promenera på kringliggande gator som saknar trottoarer.

Diskussioner om olika möjligheter och alternativ för att få belysning av gångvägen har av boende förts med Göteborgs Park- och Naturförvaltning utan att något beslut ännu har kommit till stånd.

Belysning är väl motiverad för att öka tryggheten i att kunna använda gångvägen även på den mörka delen av året och för att inte istället känna det behövt att använda kringliggande gator som alltså saknar trottoarer.

Gångvägen används av

- Skolbarn och ungdomar på väg till och från skola, på väg till eller från spårvagn eller för att besöka kamrater.
- Boende i området som använder den för promenader eller på väg till eller från spårvagn till exempel.

Bifogat är karta där gångvägen är markerad med röd prickmarkering, samt foton med gångvägens anslutningar till Sunnerviksgatan, Hakefjordsgatan och Mandelblomsgatan.

Bakom förslaget står Jättestens villaförening.
Gunne Steen - för Jättestens villaförening

Bifogade filer

gångväghakefjordsgatan-2.jpg (462 KB)

gångvägjättesten.jpg (410 KB)

gångvägmandelblomsgatan-1.jpg (352 KB)

gångvägmandelblomsgatan-2.jpg (250 KB)

gångvägsunnerviksgatan.jpg (441 KB)

Om förslaget

Handläggare: Carl Blixt

Inlämnat av Gunne den 2017-05-18 05:45

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 20:29