Fotbollsplaner

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslagen får inte medföra några löpande kostnader eller överstiga budgeten på 300 000 kr. Att anlägga och underhålla en fotbollsplan medför löpande kostnader, samt att det överstiger budgeten på 300 000 kr på grund av att det är ett omfattande arbete.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till Idrott och föreningsförvaltningen och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag:

Förslaget handlar om att skaffa fler fotbollsplaner i Biskopsgården.

Det är viktigt för ungdomar att ha möjligheten att spela fotboll, framförallt under sommaren.

Därmed finns behovet av fler fotbollsplaner, de nya planerna skulle då byggas i Länsmansgården.

 

 

 

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Rami den 2017-06-13 09:48

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:23

Meddelanden från kommunen

vi vill att planerna ska ligga vid länsmansgården

under sommaren sommaren så är det viktigt att ungdomar spelar mycket fotboll.

 

 

Inlämnat av Carl Blixt den 2017-06-16 11:31
Uppdaterad av Carl Blixt den 2017-07-03 16:41