Mötesplats

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Träffpunkten Solängen i Torslanda är en verksamhet som tillhör Västra Hisingens stadsdelsförvaltning. Kostnaderna för att bygga till en uteplats till denna träffpunkt ska komma från verksamhetens budget. Förslagen får inte medföra några löpande kostnader och att bygga en uteplats som kommer behöva underhållas medför löpande kostnader.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Vi kommer att föra vidare ditt förslag till sektor Äldreomsorg inom Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.   

 

 

Grundförslag:

En uteplats vid solängen så att människor kan mötas. 

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Hjördis den 2017-06-14 13:25

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 20:41

Meddelanden från kommunen

Uteplats vid sölängen. 

Inlämnat av Carl Blixt den 2017-07-04 10:17
Uppdaterad av Carl Blixt den 2017-07-04 10:22