Mötesplats i svartemossen

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Det har redan påbörjats ett arbete för att utveckla området kring Svarte Mosse, ett samarbete mellan Bostadsbolaget och Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen (Bo Bra). 

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Vi kommer att föra vidare ditt förslag till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.  

 

Grundförslag:

Skapa en mötesplats vid Svartemossen där människor kan träffas och umgås. Skapa denna mötesplats med bord och bänkar som ger en välkomnande och modern känsla. 

 

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Issra den 2017-06-14 18:50

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 20:48

Meddelanden från kommunen

En mötesplats där folk kan träffas och umgås i svartemossen med bord och bänkar och som ser fint och modernt ut.

Inlämnat av Carl Blixt den 2017-07-04 10:24