Öppna solarielokalen vid Länsmanstorget

Detta förslag har inte gått vidare till omröstningen.

Förslagen får inte medföra några löpande kostnader, detta förslag medför löpande kostnader.

Även om förslaget inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten kommer idéerna att föras fram. Ditt förslag kommer föras fram till GöteborgsLokaler och till Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

 

Grundförslag:

Vid Ica Länsmanstorget finns en lokal som till synes inte verkar användas. Mitt förslag är att öppna upp den lokalen för kulturverksamhet, så att länsmansgården får en mötesplats för ideella krafter och evenemang. Genom att ha en mötesplats där många passerar skapas en naturlig träffpunkt för att lära känna sina grannar. Kulturverksamhet vid länsmanstorget skulle göra att platsen känns mer öppen och välkomnande, fler människor i alla åldrar skulle få möjlighet att tillbringa tid där. 

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Elin den 2017-06-21 17:40

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:07

Meddelanden från kommunen

Vid Ica Länsmanstorget finns en lokal som till synes inte verkar användas. Mitt förslag är att öppna upp den lokalen för kulturverksamhet, så att länsmansgården får en mötesplats för ideella krafter och evenemang. Genom att ha en mötesplats där många passerar skapas en naturlig träffpunkt för att lära känna sina grannar. Kulturverksamhet vid länsmanstorget skulle göra att platsen känns mer öppen och välkomnande, fler människor i alla åldrar skulle få möjlighet att tillbringa tid där. 

Inlämnat av Carl Blixt den 2017-07-11 08:48