Fest (disco)

Detta förslag ingår nu i förslaget "Västra Hisingens festivaldagar".

 

 

Ha en fest för alla så man kan dansa lite. 

 

Om förslaget

Handläggare: Nu bestämmer du

Inlämnat av Razma den 2017-06-29 19:29

Uppdaterad av Carl den 2017-10-05 21:07

Meddelanden från kommunen

fest(disco). Det kan vara i kväll, att alla ska vara med, danca lite.

Inlämnat av Carl Blixt den 2017-07-11 08:55